Impressum

IZDAVAČ

Evropski Univerzitet Kallos Tuzla
Revija za medicinske i tehničke nauke/Journal of Medical and Tehnical Sciences
Aderesa: XVIII hrvatske brigade 8,
Tel. +387 35 299 091
e-mail: kallos.evropski@gmail.com
Web: http://eukallos.edu.ba/

ZA IZDAVAČA
Nedeljko Stanković

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Mithat Tabaković
e-mail: kallos.evropski@gmail.com

SEKRETAR
Adi Rifatbegović
e-mail: adi.rifatbegovic@gmail.com

TEHNIČKI SEKRETAR
Almina Kuduzović
e-mail: almina.kuduzovic13@gmail.com

O ČASOPISU
Revija za medicinske i tehničke nauke/Journal of Medical and Tehnical Sciences je zvanični recenzirani časopis Evropskog Univerziteta Kallos u Tuzli koji objavljuje uvodnike, stručne i naučne radove, preglede, prethodna naučna i stručna saopštenja, osvrte, pisma uredništvu, prikaze knjiga i druge priloge iz oblasti medicinskih i tehničkih nauka. Časopis izlazi dva (2) puta godišnje. Članci objavljeni u časopisu su originalni pregledni radovi za čije je eventualno dalje objavljivanje potrebna pismena saglasnost Uređivačkog odbora.

UREĐIVAČKI ODBOR
M. Tabaković, N. Stanković, R. Gmajnić, F. Baraković, A. Rifatbegović, K. Brkić, J. Sadadinović, A. Kubiček, I. Banda, J. H. Halilović, A. Fazlović, Z. Jagodić, B. Mikić, E. Karić, M. Bečarević, E. Osmanović, H. Žigić, G. Popović, H. Osmić, E. Kaletović, E. Mujić.

NAUČNI ODBOR
N. Stanković, S. Marinković, I. Karabegović, M. Tabaković, F. Baraković, R. Gmajnić, Z. Milošević, A. Kubiček, A. Fazlović, N. Kapidžić Bašić, J. Stahov, R. Galić, B. Marjanović, J. Sadadinović, J. H. Halilović, V. Dedić, E. Karić, I. Banda, A. Rahmanović.

SAVJET ČASOPISA
Wolfgang Rohbachr, (Austrija), Habul Aleksios Panagopulos, (Grčka), Zdravko Ebling, (Hrvatska), Branislav Perunčič, (Sjedinjene Američke Države), Igor Bogorodički, (Ruska Federacija), Kiril Ševčenko, (Bjelorusija), Ahmad Gašmoglu, (Azerbejdžan), Danilo Kapaso, (Italija), Ištvan Laslo Gal, (Mađarska), Džemo Tufekčić, (Bosna i Hercegovina), Pero Dugić, (Bosna i Hercegovina), Reuf Kapić, (Bosna i Hercegovina).

Štampa: Markos, Banja Luka
Tiraž: 300
CIP

ISSN  2831-1086 (Print)

ISSN  2831-1094 (Online)

DOI - 10.59366/2831-1094

UDK/UDC 61

UDK/UDC 62