Časopis uređuju

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Mithat Tabaković

e-mail: kallos.evropski@gmail.com

 

SEKRETAR

Adi Rifatbegović

e-mail: adi.rifatbegovic@gmail.com

 

TEHNIČKI SEKRETAR

Almina Kuduzović

e-mail: almina.kuduzovic13@gmail.com

 

NAUČNI ODBOR

Stanković, S. Marinković, I. Karabegović, M. Tabaković, F. Baraković, R. Gmajnić, Z. Milošević, A. Kubiček, A. Fazlović, N. Kapidžić Bašić, J. Stahov, R. Galić, B. Marjanović, J. Sadadinović, J. H. Halilović, V. Dedić, E. Karić, I. Banda, A. Rahmanović.

 

SAVJET 

Wolfgang Rohbachr, (Austrija), Habul Aleksios Panagopulos, (Grčka), Zdravko Ebling, (Hrvatska), Branislav Perunčič, (Sjedinjene Američke Države), Igor Bogorodički, (Ruska Federacija), Kiril Ševčenko, (Bjelorusija), Ahmad Gašmoglu, (Azerbejdžan), Danilo Kapaso, (Italija), Ištvan Laslo Gal, (Mađarska), Džemo Tufekčić, (Bosna i Hercegovina), Pero Dugić, (Bosna i Hercegovina), Reuf Kapić, (Bosna i Hercegovina).